Tin tức

🎯 HƯƠNG CHÓA CÁCH NHẬN BIỆT VÀ CHỌN MUA 

Hương Chóa
01/06/2021

🌿🌿🌿 Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại hương trong đó có nhiều loại được quảng cáo...

Ngày Sóc, Vọng là ngày gì?

Hương Chóa
25/05/2021

Ngày Sóc, Vọng ...

Ký ức bán Hương Chóa thời bao cấp,

Hương Chóa
05/02/2021

Cứ gần tết lại nhớ quê hương, nhớ nghề làm hương làng Chóa, nhớ lần đầu...

Tục đi “Sêu”…

Hương Chóa
04/02/2021

Nói đến tục sêu tết có lẽ không phải ai cũng biết đến phong tục này,...

Thực trạng nghề Hương Chóa hiện nay

Hương Chóa
20/01/2021

Thực trạng nghề làm hương ở làng Choá hiện nay. ...

Làng Chóa phong tục và danh nhân

Hương Chóa
20/01/2021

Làng Chóa phong tục và danh nhân Làng...